Zmień zwykły na inny.
Adwent 2017

O Narodzonym

Kim jest Jezus Chrystus?
Urodzony w Betlejem, mieszkający przez prawie 30 lat w Nazarecie, syn cieśli, zaledwie przez trzy lata swojego życia (aż do śmierci na krzyżu) głoszący naukę, która ukształtowała zachodnią cywilizację, kulturę, tożsamość. Kim jest ten, którego wyznawców wciąż przybywa na różnych kontynentach, w różnych kulturach i środowiskach?

Na to pytanie można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, sięgając do wielu różnych źródeł i opierając się na autorytecie tych, czy innych nauk. Jednak istota pytania nie leży w poszukiwaniu dowodów na to, kim był i jest Jezus, choć takie, które potwierdzają zarówno jego człowieczeństwo jak i pełnię boskości, znaleźć nie problem. Jego ciężar gatunkowy dla współczesnego człowieka wszystkich czasów jest taki sam i dotyczy osobistej odpowiedzi.
Ważne jest bowiem to, kim Jezus Chrystus jest dla ciebie. W momencie udzielenia sobie odpowiedzi na to pytanie wkraczasz na drogę wiary.

Poniższe teksty mogą stanowić punkt wyjścia do adwentowej refleksji i poszukiwania odpowiedzi na ważne pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

Jezu nie był byle jaki
Nie szukajmy wymówek, które mają usprawiedliwiać nasze byle jakie życie z byle czym wokoło. Zostawmy to wszystko. Popatrzmy poprzez pryzmat małego słoika z drogocennym olejkiem. czytaj dalej

Wierzę w Jezusa Chrystusa
Gdy przyszedł na świat, stał się zarówno prawdziwym Bogiem jak i człowiekiem. Ta prawda rozciąga przed nami prawdziwą przestrzeń dla naszej wiary. czytaj dalej

Bóg jest łaskawy
Całe życie czekał na ten dzień, nie wiedząc, czy dożyje tego zaszczytu.
Siedział samotnie, wpatrzony w kurz unoszący się nad stolicą. Czerwoność pyłu i żółć gliny przygaszały ostatnie z promieni zachodzącego słońca. Wieczór zaczął ogarniać ruchliwe miasto. Powoli jarmarczne odgłosy i przekrzykiwanie się kobiet ustępowały ciszy. czytaj dalej

Boskość Jezusa Chrystusa
Syn jest Stworzycielem, źródłem życia, posiada władzę sądzenia i jest Zbawicielem, czyli stwarza na nowo. Zbawienie połączone jest z odpuszczaniem grzechów. Tylko Bóg może odpuścić grzechy. czytaj dalej

Nieuczciwy zarządca
Pan Jezus stwierdził, że człowiek nie jest zdolny pozostać wierny i sprawiedliwy w najmniejszej rzeczy. Nic więc dziwnego, że skoro człowiek nie radzi sobie z „niesprawiedliwą mamoną”, to nie może mu zostać powierzona wartość prawdziwa, czyli zdolność do zbawienia innych oraz siebie poprzez przestrzeganie Dekalogu. czytaj dalej

Tylko Chrystus
To Chrystus mnie usprawiedliwia okazując mi miłosierdzie, a więc nie daje tego, na co zasłużyłem; obdarza mnie łaską, a więc daje to, na co nie zasługuję. Niczym nie zasłużyłem na Jego łaskę. Nie mogę więc mówić, że dzięki moim staraniom, wysiłkom, dobremu życiu Bóg postanowił mnie "nagrodzić" życiem wiecznym. czytaj dalej

List do Pawła
Cierpienia, o których piszesz, też dotykają mnie codziennie i chciałabym mieć w sobie tyle siły co Ty, by zawsze przyjmować Boże słowa: „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. czytaj dalej

Nie przez własny rozum
Wiara chrześcijańska różni się od innych systemów wiary. Jej przedmiotem i treścią jest Jezus z Nazaretu, Bóg, którym jest i którego objawia. Korzenie tej wiary tkwią nie tylko w ludzkiej wiedzy i sferze emocjonalnej. Ona rodzi się na skutek działania Ducha Świętego i jego wpływu na ludzką wiedzę i emocje. Z natury jest receptywna. Otwiera się na dar życia w Jezusie Chrystusie. czytaj dalej

Odpowiedź na miłość
Czy w moim i twoim postępowaniu dostrzec można, że związaliśmy swoje życie z Jezusem Chrystusem? Czy otaczający nas ludzie mogą dostrzec w nas odbicie Jego piękna, czystości, dobroci, miłości i mocy? czytaj dalej

List do chrześcijan
Zawsze będziemy się różnić  i dzielić, tworzyć grupy, zbory, Kościoły. Nam, ludziom, potrzebna jest pewna organizacja, usystematyzowanie, stałość. Myślę, że to jest w porządku, dopóki każdy z nas tworzy indywidualną jedność z Bogiem. czytaj dalej

*Wszystkie teksty pochodzą z czasopisma Warto o relacjach i duchowości, wdawanego przez CMEWydawnictwo WARTO.

Copyrights 2010: InnyAdwent.pl; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.