Zmień zwykły na inny.
Adwent 2017

Czytaj Biblię codziennie

1 dzień adwentu, 3 grudnia 

Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych, a wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje. Ps 31,24

2 dzień adwentu, 4 grudnia 

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Ps 34,19

3 dzień adwentu, 5 grudnia 

Własny język przywiedzie ich do upadku. Ps 64,9a

4 dzień adwentu, 6 grudnia 

Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu niech się radują z króla swego! Niechaj w pląsach chwalą imię jego, niech grają mu na bębnie i na cytrze. Ps 149,2–3

5 dzień adwentu 7 grudnia 

Lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego. Ps 94,22

6 dzień adwentu, 8 grudnia 

Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Ps 20,8

7 dzień adwentu, 9 grudnia 

Dusza moja przylgnęła do ciebie. Ps 63,9a

8 dzień adwentu, 10 grudnia 

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! Ps 90,12

9 dzień adwentu 11 grudnia 

Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą. Ps 38,10

10 dzień adwentu, 12 grudnia 

Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Ps 17,5

11 dzień adwentu, 13 grudnia 

Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze! Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę! Ps 90,14–15

12 dzień adwentu, 14 grudnia 

Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał, byłeś im Bogiem, który przebacza, lecz karze ich występki. Ps 99,8

13 dzień adwentu, 15 grudnia 

Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. Ps 65,3–4

14 dzień adwentu, 16 grudnia 

Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. 

Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Ps 92,14–15

15 dzień adwentu, 17 grudnia 

Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela. Uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. Ps 147,2–3

16 dzień adwentu, 18 grudnia 

Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.

Ps 16,8

17 dzień adwentu, 19 grudnia 

Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych! Ps 34,14

18 dzień adwentu, 20 grudnia 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Ps 100,3

19 dzień adwentu, 21 grudnia 

I boją się wszyscy ludzie, opowiadają dzieło Boga i rozważają czyny jego. Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u niego schronienia; i będą się chlubić wszyscy prawego serca. Ps 64,10–11

20 dzień adwentu, 22 grudnia 

Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli. Ps 95,6–7 

21 dzień adwentu, 23 grudnia 

Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę twoją, a w nocy wierność twoją, na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Ps 92,2–4

22 dzień adwentu, 24 grudnia 

Chwalcie Boga w świątyni jego, chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie. Niech wszystko, co żyje chwali Pana!  Ps 150,1.6

Na podstawie książki Codziennik kobiet

Copyrights 2010: InnyAdwent.pl; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.